Bio

Emiliano Roca. Músic i Lutier.
Per a mi, la luteria va néixer com una activitat natural arrel de la necessitat i el gust per treballar la fusta.
Durant anys vaig aprendre de manera autodidacta, cercant informació i rebent consells de lutiers professionals. Finalment entro a l'Escola Basca de Luteria de Bilbao (BELE) i en surto diplomat el 2013.
Després de dos anys de perfeccionament al nord d'Itàlia, m'instal·lo a Terrassa, on treballo actualment.
El meu taller està obert a tothom per a consultes, visites o requeriments dels meus serveis com a lutier.
Compagino aquesta activitat amb la música, tocant el contrabaix i baix elèctric de manera professional desde fa més de 10 anys. Aquestes dues activitats alhora tan diferents i tan complementàries, m'han ajudat a entendre l'una a l'altra i a treballar desde diferents punts de vista, com a músic i com a lutier, aspectes tan importants com la construcció i el muntatge dels instruments.
 Espai d'art Rai, Barcelona 2009Emiliano Roca. Músico y Luthier.
Para mi, la luthería nació como una actividad natural a raíz de la necesidad y el gusto por trabajar la madera.
Durante años aprendí de manera autodidacta, buscando información y recibiendo consejos de luthiers profesionales. Finalmente entro en la Escuela Vasca de Luthería de Bilbao (BELE) y salgo diplomado en 2013.
Después de dos años de perfeccionamiento en Italia, me instalo en Terrassa (provincia de Barcelona) donde resido y trabajo actualmente.
Mi taller está abierto a todos para consultas, visitas o requerimientos de mis servicios como luthier.
Compagino esta actividad con la música, tocando el contrabajo y el bajo eléctrico de manera profesional desde hace más de 10 años. Estas dos actividades a la vez tan diferentes y tan complementarias, me han ayudado a entender  la una a la otra y trabajar desde diferentes puntos de vista, como músico y como luthier, aspectos tan importantes como la construcción y el montaje de instrumentos.

Barcelona, 2011